Pokiaľ ide o vodu v domácnosti, napriek tomu, že ju každodenne používame, žiadny člen domácnosti ju za bežných okolností nerieši. Pokiaľ však nastane havarijná situácia, prináša to so sebou radu nepríjemností, ktoré vedia členom domácnosti poriadne znepríjemniť život.

Pri akýchkoľvek vodoinštalačných prácach preto treba byť zvlášť pozorný. Naši majstri majú v týchto službách niekoľkoročné skúsenosti, čo je veľkým plusom, nakoľko montážne práce sú naozaj rozmanité a veľmi špecifické. Profesionálni vodári už vedia predvídať okolnosti a vďaka správnej inštalácii, údržbe a prevencii tak môžete predísť prípadným havarijným situáciám.

Medzi vodoinštalačné práce, ktoré ponúkame patrí montáž vodovodných, tepelných a kanalizačných rozvodov. Keď je to potrebné alebo nutné, dokážeme zrealizovať aj výmenu vodovodných, tepelných a plynových potrubí. Taktiež vám zapojíme tepelné či vykurovacie teleso rôzneho typu. O vašu spokojnosť sa dokážeme postarať aj po rekonštrukcii a to ponukou našich údržbárskych prác, aby ste si boli istí, že vo vašej domácnosti funguje všetko ako má. Na záver vodoinštalačných prác zabezpečujeme revízne prehliadky, ku ktorým vystavíme príslušné osvedčenia.