Na základe vašej požiadavky a po vykonaní obhliadky objektu pripravíme komplexný návrh riešenia vykurovacieho okruhu od zdroja tepla, cez vykurovacie telesá až po jednotlivé regulačné prvky.

Následne pripravíme realizačný projekt a cenovú ponuku na kompletnú dodávku navrhnutého riešenia vrátane rozpisu zariadení, prác a materiálu.

Po odsúhlasení návrhu dodáme a skompletizujeme navrhnuté riešenie.

Do dokončení inštalácie uvedenieme technológiu do prevádky, zaškolíme obsluhu a potvrdíme záručné listy.

Naše servisné oddelenie zabezpečí údržbu a servis počas celej doby životnosti zariadení.