Benefity spoločnosti

 • rýchla miera odozvy pri nadväzovaní spolupráce
 • práca so špičkovým značkovým náradím a nástrojmi
 • používanie kvalitných a praxou overených materiálov
 • transparentná evidencia spotrebovaného materiálu
 • dobré vzťahy so subdodávateľmi a zvýhodnené ceny
 • efektivita plánovania práce
 • striktné pravidlá neprípustných udalostí
 • pravidelné školenia zamestnancov
 • pravidelná kontrola čistoty a poriadku na projekte
 • komplexná ponuka služieb na jednom mieste
 • neustále rozširovanie portfólia produktov a služieb
 • výroba jedinečných dizajnových doplnkov do interiérov
 • priebežná informovanosť klienta
 • využívanie online komunikačných nástrojov
 • určovanie trendov na trhu a tvorba inšpirácií
 • recenzie od našich reálnych klientov
 • hodnota značky a skutočná tvár spoločnosti
 • náhľad do zákulisia spoločnosti cez sociálne siete

Našu prácu robíme svedomite a precízne, ako keby sme to robili u seba doma

Naše hodnoty

- kvalita a zručnosť
- výkon a efektivita
- čistota a poriadok
- skúsenosti a prax
- lojalita a recenzie
- ľudskosť a prístup
- komunikácia
- transparentnosť
- komplexnosť
- inovácie a prvenstvo
- kreativita a inšpirácie
- úcta a rešpekt

Pracovné nástroje a vybavenie

Uvedomujeme, si, že výsledky našej práce, ktoré vidí koncový zákazník, závisia vo veľkej miere už od prvých krokov, základných detailov a maličkostí, ktoré dotvárajú celkový efekt. Preto sme sa na prácu pre vás poriadne “vyzbrojili” náradím tej najvyššej kvality - značky Bosch. Toto náradie nám vo veľkej miere uľahčuje a zefektívňuje našu prácu a aj vďaka nemu to robíme lepšie, precíznejšie, presnejšie a rýchlejšie ako ostatní :)

[fotky nášho najlepšieho BOSCH náradia - original vs. naše fotky]

Zároveň neustále rozširujeme základňu našich automobilov, aby sme sa ku vám dostali rýchlejšie a boli flexibilnejší v spolupráci s našimi klientami. Máme prispôsobené portfólio vozidiel na rôzne typy dopravy, prepravy materiálu, odvoz odpadu aj služby.

[fotky našich obrandovaných áut]

Online stavebný denník
Dôkazom toho, že neustále napredujeme vo všetkých smeroch je aj fakt, že sme si dali navrhnúť vlastnú digitálnu platformu na mieru, pre možnosť zaznamenávania rôznorodých úkonov našich zamestnancov - online stavebný denník. Táto aplikácia nám umožňuje efektívne organizovať a koordinovať prácu, transparentne sledovať všetky úkony zamestnancov a tiež spotrebovaný materiál na jednotlivých projektoch. Naša efektivita práce od teraz naberá úplne iný rozmer :)