Niekoľko našich klientov vlastní aj viacero nehnuteľností. Či sa už rozhodli presťahovať do väčšieho, lepšieho, alebo do zahraničia, svoj pôvodný byt si nechali vo svojom vlastníctve a rozhodli sa ho ďalej prenajímať.

Sami isto dobre viete, že v dnešnej uonáhľanej dobe sme radi, keď sa dokážeme postarať o svoj domov. Starosti a čas spojený s prenájmom bytu preto klienti nechávajú najradšej na nás.

V rámci nášho portfólia, ponúkame aj sližbu “Rent management”, kedy na základe zmluvy majiteľ bytu zverí svoju nehnuteľnosť do správy našej spoločnosti.

My sa vám následne budeme starať o váš byt presne podľa vašich požiadaviek. Ak sa rozhodnete dať byt do prenájmu, uverejňujeme ponuku na prenájom v inzerátoch, zorganizujeme obhliadky potenciálnych nájomníkov, po svedomitom zvážení a tiež vašom schválení podpíšeme s nimi nájomnú zmluvu, budeme mesačne zabezpečovať výber a úhradu nájomného. Čo je ďalšie plus - váš byt bude pravidelne pod kontrolou a v prípade zistenia nejakých nedostatkov zabezpečíme opravu poškodených vecí alebo porúch. Takže nie je potrebné, aby ste chodili na príležitostné návštevy, alebo tým zaťažovali svojich blízkych.

Vy tak môžete bezstarostne fungovať v tom svojom s vedomím, že každý mesiac vám na účet príde úhrada nájmu, byt je v dobrom technickom stave a vaši nájomníci si v ňom žijú spokojne :)